ἀρτάω

ἀρτάω
Grammatical information: v.
Meaning: `bind to, hang upon, fasten to' (Hdt.).
Derivatives: ἄρτημα several objects, like `ear-pendant' (Hdt.), `weight' (Arist.) etc.; ἀρτάνη `rope, nose' (to hang sth.)' (A.), after πλεκτάνη etc.
Origin: GR [a formation built with Greek elements]X [probably]
Etymology: ἀρτάω \< *ἀϜερτάω from ἀείρω `binden, hang', but the formation is unusual, Schwyz. 705f. Cf. ἀρτήρ, ἀρτηρία.
Page in Frisk: 1,153

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀρτᾷ — ἀρτάω fasten to pres subj mp 2nd sg ἀρτάω fasten to pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀρτάω fasten to pres subj act 3rd sg ἀρτάω fasten to pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτῶν — ἀρτάω fasten to pres part act masc voc sg ἀρτάω fasten to pres part act neut nom/voc/acc sg ἀρτάω fasten to pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ἀρτάω fasten to pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτῶσιν — ἀρτάω fasten to pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀρτάω fasten to pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀρτάω fasten to pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀρτάω fasten to pres subj act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠρτημένα — ἀρτάω fasten to perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic ionic) ἠρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic ionic) ἠρτημένᾱ , ἀρτάω fasten to perf part mp fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) ἀρτέομαι to be prepared… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠρτήμεθα — ἀρτάω fasten to plup ind mp 1st pl (attic ionic) ἀρτάω fasten to perf ind mp 1st pl (attic ionic) ἀρτάω fasten to imperf ind mp 1st pl (attic epic ionic) ἀρτέομαι to be prepared plup ind mp 1st pl (ionic) ἀρτέομαι to be prepared perf ind mp 1st… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτέον — ἀρτάω fasten to pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) ἀρτάω fasten to pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) ἀρτέον one must take away masc acc sg ἀρτέον one must take away neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτήσαντα — ἀρτάω fasten to aor part act neut nom/voc/acc pl (attic ionic) ἀρτάω fasten to aor part act masc acc sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτήσειν — ἀρτάω fasten to fut inf act (attic epic ionic) ἀ̱ρτήσειν , ἀρτάω fasten to futperf inf act (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτίον — ἀρτάω fasten to pres part act masc voc sg (epic doric ionic) ἀρτάω fasten to pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρτώμενον — ἀρτάω fasten to pres part mp masc acc sg ἀρτάω fasten to pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρτηνται — ἀρτάω fasten to pres ind mp 3rd pl ἄ̱ρτηνται , ἀρτάω fasten to perf ind mp 3rd pl (attic doric ionic aeolic) ἄ̱ρτηνται , ἀρτέομαι to be prepared perf ind mp 3rd pl (doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.